Facebook

✓ mirembajtje teknike (opsione dhe konfigurime)
✓ mirembajtje estetike (dizenjime fotosh dhe videomontazhe)
✓ analize (studime dhe statistika te ecurise)
✓ promovime falas dhe komerciale
✓ pergjigje ne kohe te mesazheve private
✓ pergjigje ne kohe te komenteve prioritare
✓ 1-3 postime / dite
4mije leke / muaj
+1mije leke per mbi 4 postime
+500 leke per mbi 10 postime

Instagram

✓ mirembajtje teknike (opsione dhe konfigurime)
✓ mirembajtje estetike (dizenjime fotosh dhe videomontazhe)
✓ analize (studime dhe statistika te ecurise)
✓ promovime falas dhe komerciale
✓ pergjigje ne kohe te mesazheve private
✓ pergjigje ne kohe te komenteve prioritare
✓ 1 Feed + 3 Story / dite
5mije leke / muaj
+3mije leke / muaj per mbi 1 Feed & 4 Story
+5mije leke / muaj per mbi 6 Feed & 10 Stories

Twitter

✓ mirembajtje teknike (opsione dhe konfigurime)
✓ mirembajtje estetike (dizenjime fotosh dhe videomontazhe)
✓ analize (studime dhe statistika te ecurise)
✓ promovime falas dhe komerciale
✓ pergjigje ne kohe te mesazheve private
✓ pergjigje ne kohe te komenteve prioritare
✓ 1-10 tweets / dite
3mije leke / muaj
+1500 leke per mbi 10 postime

Fb & Insta

✓ mirembajtje teknike (opsione dhe konfigurime)
✓ mirembajtje estetike (dizenjime fotosh dhe videomontazhe)
✓ analize (studime dhe statistika te ecurise)
✓ promovime falas dhe komerciale
✓ pergjigje ne kohe te mesazheve private
✓ pergjigje ne kohe te komenteve prioritare
-20% Zbritje!
*